Θράκη

Περιοχή της βαλκανικής χερσονήσου, που βρίσκεται μεταξύ του ποταμού Νέστου προς τα δυτικά του όρους Αίμου, προς τα βόρεια του Εύξεινου Πόντου, προς τα ανατολικά και προς τα νότια του Βοσπόρου της Προποντίδας, του Ελλήσποντου και του Θρακικού Πελάγους. Πολιτικά είναι σήμερα διαμοιρασμένη μεταξύ της Τουρκίας, η οποία κατέχει το ανατολικό τμήμα της, της Ελλάδας, που κατέχει τη δυτική Θράκη, της Βουλγαρίας που κατέχει τη βόρεια Θράκη που ονομάζεται Ανατολική Ρωμυλία.

Η ελληνική Θράκη αποτελεί γεωγραφικό διαμέρισμα της Ελλάδας στη βόρεια περιοχή της. Συνορεύει ανατολικά με την Τουρκία (την ονομαζόμενη Ανατολική Θράκη), βόρεια με τη Βουλγαρία και δυτικά με τη Μακεδονία (νομοί Καβάλας και Δράμας).

Η ελληνική Θράκη έχει έκταση 8.578 τετρ. χλμ. Διαιρείται στους νομούς Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης. Στην ελληνική Θράκη ανήκει διοικητικά και το νησί της Σαμοθράκης, το οποίο αποτελεί ιδιαίτερη επαρχία του νομού Έβρου.

Το κλίμα της Θράκης είναι μάλλον ηπειρωτικό, αλλά γενικά υγιεινό εκτός από τη λεκάνη του Έβρου, όπου είναι πολύ υγρό.

Οικονομικά η Θράκη είναι αγροτική περιοχή. Καλλιεργεί κυρίως δημητριακά και καπνά, τα οποία είναι παγκόσμιας φήμης και αποτελούν μια από τις σοβαρότερες πλουτοπαραγωγικές πηγές της Ελλάδας. Έχει αξιόλογη κτηνοτροφία και γίνεται καλή εκμετάλλευση του δασικού της πλoύτου.