Μονεμβασιά: Βουτιά στο Βυζάντιο και στο Μυρτώο πέλαγος

«Μόνη έμβαση»! Αυτές οι δυο λέξεις από το «Χρονικό του Μορέως » της ύστερης Βυζαντινής εποχής, είναι οι προπομποί του ονόματος Μονεμβασιά.